ادعای اسپورت:/ گرت بیل رئال را تهدید به شکایت کرد(گلشن چت)بیل که قصد ندارد در پروسه جذب نیمار وارد شود رئال را تهدید به شکایت کرده است.


منبع:گلشن چت دوست همیشگی

جنگ رئال مادرید و گرت بیل بالا گرفت(گلشن چت)حواشی گرت بیل، ستاره ولزی رئال مادرید با باشگاه در ساعات اخیر رو به افزایش بوده است.


منبع:گلشن چت دوست همیشگی