فیلم| داستان چرخ و فلک صلیب شکسته در آلمان که جنجالی شد(گلشن چت)مسوولین پارک تاتزمانیا در لوفینگن آلمان چرخ و فلکی به نام Eagle Fly را در ماه جولای راه اندازی کرده بودند که شبیه صلیب شکسته بود و پس از تذکر یکی از خبرنگاران SWR آن را جمع کردند/ آخرین خبر


منبع:گلشن چت دوست همیشگی

کواکبیان: انحصار رادیو و تلویزیون شکسته شود(گلشن چت)کواکبیان: انحصار رادیو و تلویزیون شکسته شود


منبع:گلشن چت دوست همیشگی