گزارش تصویری/ برتری والیبال بانوان ایران مقابل هنگ‌کنگ(گلشن چت)گزارش تصویری/ برتری والیبال بانوان ایران مقابل هنگ‌کنگ


منبع:گلشن چت دوست همیشگی

گزارش تصویری/ تمرین فوتبال تحت فشار در دستور کار پرسپولیسی‌ها(گلشن چت)گزارش تصویری/ تمرین فوتبال تحت فشار در دستور کار پرسپولیسی‌ها


منبع:گلشن چت دوست همیشگی

گزارش تصویری/ تمرینات سخت کالدرون برای پرسپولیسی‌ها(گلشن چت)گزارش تصویری/ تمرینات سخت کالدرون برای پرسپولیسی‌ها


منبع:گلشن چت دوست همیشگی

گزارش تصویری/ آمادگی بازیکنان پرسپولیس در تمرین(گلشن چت)گزارش تصویری/ آمادگی بازیکنان پرسپولیس در تمرین


منبع:گلشن چت دوست همیشگی

گزارش تصویری/ تمرین پرسپولیس زیرنظر کالدرون(گلشن چت)گزارش تصویری/ تمرین پرسپولیس زیرنظر کالدرون


منبع:گلشن چت دوست همیشگی

گزارش تصویری/ تمرین پر انرژی کالدرون برای پرسپولیسی ها(گلشن چت)گزارش تصویری/ تمرین پر انرژی کالدرون برای پرسپولیسی ها


منبع:گلشن چت دوست همیشگی

گزارش تصویری/ دیدار دوستانه پرسپولیس-نساجی(گلشن چت)گزارش تصویری/ دیدار دوستانه پرسپولیس-نساجی


منبع:گلشن چت دوست همیشگی

گزارش تصویری/ بازیگر سینما مهمان ویژه تمرین استقلال(گلشن چت)گزارش تصویری/ بازیگر سینما مهمان ویژه تمرین استقلال


منبع:گلشن چت دوست همیشگی